Zajęcia dodatkowe

Jako pedagodzy z dużym doświadczeniem doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest rozwijanie zdolności i zainteresowań naszych małych milusińskich. Dlatego w ramach zajęć przedszkolnych gwarantujemy dzieciom dodatkowe zajęcia, nie tylko pobudzające ich wyobraźnię, ale i pomagające w nabywaniu nowych, fantastycznych umiejętności.

Zajęcia dodatkowe podzielone są na zajęcia podstawowe, w których udział biorą wszystkie dzieci oraz zajęcia fakultatywne.

Zajęcia podstawowe w ramach miesięcznej opłaty czesnego

 • Język angielski
 • do wyboru drugi język - francuski lub hiszpański
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia rytmiczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia typu work-shop, odbywające się poza terenem przedszkola (np. wycieczki na komisariat policji, do czytelni, na pocztę itp.)
 • Zajęcia plastyczne
 • Glottodydaktyka
 • Elementy  koncepcji pedagogiki Planu Daltońskiego
 • Warsztaty integracyjne
 • Bajkoterapia
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Wesoły aerobic
 • Elementy integracji sensorycznej
 • Elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Zajęcia dodatkowe

Taniec towarzyski - prowadzenie - instruktor tańca sportowego z wieloma sukcesami na koncie m.in.  tytuł Mistrza Polski. zajęcia w poniedziałki godz. 12.15 - 13.30

 • Rozwijanie zainteresowań estetycznych
 • Ogólne usprawnienie poprzez ruch
 • Poprawienie motoryki ruchu
 • Kształtowanie wrażliwości na muzykę
 • poznawanie kultur świata poprzez tańce narodowe
 • Korekcyjne kształtowanie postawy dziecka

Warsztaty pracy twórczej - prowadzenie -  pedagog-plastyk, mgr. wydz. architektury i sztuki zajęcia w czwartki godz. 14.00- 14.45

 • Pobudzanie wyobraźni dziecka
 • Kontakt ze sztuką
 • Kształtowanie wrażliwości i estetyki
 • Nauka pracy zespołowej
 • Pobudzanie wyobraźni przestrzennej

Malarstwo "Mały Picasso" - prowadzenie magister sztuki, uczestniczka wielu plenerów malarskich oraz wystaw plenerowych, dodatkowo zajmuje się ceramiką i gliną zajęcia w czwartki godz. 14,45 - 15.30

 • kontakt ze światem sztuki
 • pobudzanie wyobraźni dziecka
 • nabywanie sprawności manualnych
 • usprawnianie ręki
 • trening cierpliwości i koncentracji

Wczesna edukacja prawopółkulowa - prowadzenie - trener metody Cudowne Dziecko Instytutu Rozwoju Małego Dziecka. zajęcia w poniedziałek  godz. 9.30 - 11.30

 • nauka logicznego myślenia
 • łaczenie i kojarzenie faktów
 • czytanie fotograficzne
 • pobudzanie obu półkul mózgowych do pracy
 • metoda nauczania stwarzająca balans między umiejętnościami a kreatywnością, rozwijająna cały mózg
 • metoda dedykowana dzieciom w wieku 0-6 lat

Edukacja dla Zerówki - prowadzenie - trener metody Cudowne Dziecko Instytutu Rozwoju Małego Dziecka. zajęcia w poniedziałek  godz. 9.30 - 11.30

 • nauka logicznego myślenia,
 • trening pamięci
 • łaczenie i kojarzenie faktów, koncentracja
 • czytanie fotograficzne
 • koordynacja oka, oko-ręka,
 • pobudzanie obu półkul mózgowych do pracy
 • metoda nauczania stwarzająca balans między umiejętnościami a kreatywnością, rozwijająna cały mózg
 • metoda dedykowana dzieciom w wieku 6 lat - przygotowanie do I klasy szkoły podstawowej

Judo - prowadzenie - trener z przygotowaniem pedagogicznym . zajęcia w środę godz. 14.30 - 15.15

Balet z elementami gimnastyki artystycznej- prowadzenie - trener z przygotowaniem pedagogicznym . zajęcia w  środę godz. 14.30 - 15.15

Zumba- prowadzenie - trener z przygotowaniem pedagogicznym . zajęcia w czwartek godz. 13.00 - 13.30

Zajęcia piłkarskie - piłka nożna, koszykowa, siatkowa i ręczna. zajęcia realizowane w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl - zajęcia w piątek godz.14.30 - 15.30

Robotyka i podstawy programowania - cotygodniowe zajęcia z tabletami, robotami Dash i Dot - zajęcia w poniedziałek godz 14.30 - 15.30

Zajęcia logopedyczne - prowadzenie - logopeda zajecia indywidualne  i grupowe - zajecia w środę 10.00 - 12.00 , indywidualne w piątek

Seanse inhalacyjne - wycieczka do groty solnej - 1 raz w miesiącu (w okresie od października do kwietnia ) we wtorek  godz. 9.30 -12.00